JavaScript

JavaScript je skriptovací jazyk, který umožňuje vytvořit hodiny, hodnotit data ve formuláři, počítat, dynamizovat data, umožňuje tvorbu všemožných prvků k oživení webu, přes blikající texty po jednoduché hry. Základem dynamického webu je právě JavaScript. Abyste mohli pracovat s JavaScriptem měli byste znát základy HTML. JavaScript je závislý na prohlížeči (uživatel si může vypnout). V různých verzích prohlížečů nemusí skript vždy korektně fungovat.

Jak vytvořit první skript

Vše, co vytvoříte v JavaScriptu se nazývá skript. Ten můžete volně umístit do stránky, nebo na něj vytvořit odkaz - stránka pak sama natáhne do stránky JavaScript. Samostatné soubory psané v JavaScriptu mají přípony .js nebo .jse. Přípona .js je obvyklejší. K vytváření skriptů stačí editor zdrojového kódu (PSPad, textový editor, nebo libovolný editor HTML). K prohlížení potřebujete prohlížeč prohlížeč (nejlépe alespoň Internet Explorer a Mozilla Firefox, abyste skripty mohli kontrolovat v těchto nejčastěji používaných prohlížečích).

Vkládání skriptu do stránky

A teď prakticky. Skript píšeme mezi značky <script> a </script>. Ty můžete vložit do sekce body nebo do sekce head (záleží na účelu skriptu).

<html>
<head>
...
<script language="JavaScript" type="text/javascript">
.. javascript tělo skriptu ..
</script>
...
</head>
<body>
..tělo dokumentu..
<script language="JavaScript" type="text/javascript">
.. javascript tělo skriptu..
</script>
..tělo dokumentu..
</body>
</html>

Značka <script>

Syntaxe značky <script> je následující:

<script language="JavaScript" type="text/javascript"
src="cesta k externímu souboru">
<!--
javascript obsah skriptu
//-->
<script>

Atribut language označuje použitý jazyk (v našem případě JavaScript). Atribut type označuje typ skriptu (v případě JavaScriptu "text/javascript"). Protože existují prohlížeče, které nemusí rozumět JavaScriptu, je vhodné zapsat na začátek skriptu <!-- a na konec //-->, jinak by došlo k tomu, že by prohlížeč vypsal skript jako normální text (nyní ho bude považovat za komentář a neukáže ho).

Zápis skriptu

JavaScript netoleruje záměnu velkého písmena za malé (je CaseSensitif), proto document.write není to samé jako DOCUMENT.write. Toto pravidlo je nezbytné dodržovat, jinak skript nebude fungovat.

Tím jsme si prošli úvod do jazyka a můžeme se pustit do praktických příkladů. Když si jich pár vyzkoušíte, bude vše jasnější.

Další: ZákladyDoporučuji
Pro své weby používám *Webhosting C4: 20 GB prostoru, PHP, MySQL, e-maily, subdomény za 1200 Kč (zdarma 2 GB navíc každý rok). Více WebhostingC4.cz.
Potřebujete poradit?


Vyhledávání


Poradna

Pokud si nevíte rady, chcete kontakt na spolehlivého tvůrce webu, či vás zajímá cizí názor, ozvěte se.

Reklama