CSS: Písmo/Font

Následující vlastnosti pracují s písmem webových stránek.

font-family

Vlastnost font-family nastavuje druh písma. Možné je i použití více definic, pro případ, že některé písmo nebude k dispozici:

style="font-family: Verdana, Arial, Helvetica"

font-weight

Nastaví tučnost textu

font-weight: normal | bold | bolder | lighter | 100, 200, 300, 
400, 500, 600, 700, 800, 900

Obvykle se používají pouze hodnoty bold (tučný) a normal (normální).

font-size

Nastaví velikost písma

font-size: xx-small| x-small| small| medium| large
x-large| xx-large
font-size: 10px| 10pt| 10%| 10em

Slovní názvy se obvykle nepoužívají. Obvykle používané jednotky jsou %, px a em. Text by mělo být možné zvětšovat ve všech prohlížečích, tak jak návštěvník uzná za vhodné. Pro tento úkol používajte pro velikosti písma jednotku em

font-style

Normální, kurzíva, skloněný

font-style: normal | italic | oblique

Pro nakloněné písmo se spíše používá italic než oblique

font-variant

Text kapitálkami tj. Velká písmena o velikosti malých

font-variant: normal | small-caps

font

Umožňuje nastavit vše předchozí v jediné vlastnosti

font: tloušťka velikost písmo styl

style="font: bold 10px Verdana italic"

Hodnoty musejí dodržovat své pořádí a vždy musí být obsažena hodnota pro tloušťku (jinak budou některé vlastnosti ignorovány)

Další: CSS pozadí (obrázkové nebo barevné)Doporučuji
Pro své weby používám *Webhosting C4: 20 GB prostoru, PHP, MySQL, e-maily, subdomény za 1200 Kč (zdarma 2 GB navíc každý rok). Více WebhostingC4.cz.
Potřebujete poradit?


Vyhledávání


Osobně doporučuji

Poradna

Pokud si nevíte rady, chcete kontakt na spolehlivého tvůrce webu, či vás zajímá cizí názor, ozvěte se.

Reklama