HTML - Blokové značky

Bloky textu se odlišují od řádkových značek tím, že se kolem nich zalamují řádky. Nejdůležitější blokové značky jsou nadpisy a odstavce.

p

Odstavec. Ohraničený text vytvoří odstavec, blok textu vymezený mezerou shora i zdola (odstavce se od sebe navzájem odsazují, tuto vzdálenost lze změnit pomocí CSS vlastnosti margin).
AtributHodnoty
align (zarovnání)right (napravo), left (vlevo), center (na střed), justify (zarovnání do bloku)

Příklad (zarovnání na střed):

<p align="center">text odstavce<p>

Atribut align, lze nahradit CSS vlastností text-align.

Nadpisy

Nadpisy se zapisují značky h1, h2, h3, h4, h5 a h6. H1 je nadpis první úrovně, je největší, obvykle by měl obsahovat název celé stránky a na stránce by se měl vyskytovat pouze jednou. Po něm následuje h2 pro hlavní oddíly, h3 pro pododdíly atd. Velikost nadpisů postupně klesá, jejich velikosti si můžete samozřejmě změnit pomocí CSS vlastnosti font-size Pomocí nadpisů lze stránku pěkně strukturovat a učinit přehlednou. Ukázka vhodné struktury webové stránky:
<h1>Nadpis</h1>
 <h2>1. Podnadpis</h2>
  <p>Text</p>
 
 <h2>2. Podnadpis</h2>
  <h3>1. Nadpis úrovně 3</h3>
   <p>Text</p>
  <h3>1. Nadpis úrovně 3</h3>
   <p>Text</p>
 <h2>3. Podnadpis</h2>
  <p>Text</p>

br

Odřádkování (jako v klasickém textovém editoru klávesa [Enter]). Obvykle se text zalamuje až s koncem okna prohlížeče, nebo odstavce. Příklad předčasného odřádkování:
<p>
1. řádek<br />
2. řádek
</p>

div

Div je úsek stránky (lze si ho představit jako čtverec). V něm se může nacházet text, obrázky, formuláře, tabulky, zkrátka vše, včetně dalších značek div. Před divem a za divem se odřádkuje, ale neudělá se prázdný řádek jako u p (to je možné změnit pomocí CSS vlastnosti margin). Div nemá žádný význam zhlediska významu části stránky (p označuje odstavec). Div je důležitý pro CSS. Přes div se na HTML aplikují CSS vlastnosti, obvykle jsou to pozadí, okraje, rámečky, zarovnání. Pomocí divů se tvoří základní rozložení stránky (např. sloupcová vazba). V tomto se hodně podobá značce span, která rovněž slouží jen k aplikaci stylu. Rozdíl je v tom, že span je řádková značka (neodsazuje řádky) a div bloková (odsazuje řádky). Proto se span používá pro styl části textu a div pro styl nějakého většího úseku (např. pozadí). Ukázka:
<div style="background-color:gray">
 <h2>Nadpis</h2>
  <p>Text, <span style="background-color:white">jiné pozadí</span></p>
  <p></p>
</div>

hr

Vodorovná čára. Atribut width určuje šířku, size tloušťku, atribut noshade zakazuje stín. Ukázka:
<hr width="100" size="10" noshade>

pre

Velmi užitečná značka. Interpretuje totiž mezery (psané mezerníkem), odřádkování (enter) a tabulátory (tab). Obvykle se vykreslí neproporcionálním písmem. Hodí se například k jednoduchému zápisu zdrojového kódu, který má stromovou strukturu. Ušetří se tak práve s psaním značek br a pevných mezer.

blockquote

Bloková, víceřádková citace (cite slouží pro řádkovou citaci). Obvykle se vykreslí jako odstavec s pravým a levým odsazením. Atribut cite uvádí zdroj citace. Tato značka se příliš nepoužívá.

address

Adresa. Obvykle se vykreslí jako odstavec psaný kurzívou. Tato značka taky nemá moc velký praktický smysl, kurzíva se nahrazuje CSS vlastností font-style: italic.

Doporučuji
Pro své weby používám *Webhosting C4: 20 GB prostoru, PHP, MySQL, e-maily, subdomény za 1200 Kč (zdarma 2 GB navíc každý rok). Více WebhostingC4.cz.
Potřebujete poradit?


Vyhledávání


Osobně doporučuji

Poradna

Pokud si nevíte rady, chcete kontakt na spolehlivého tvůrce webu, či vás zajímá cizí názor, ozvěte se.

Reklama