HTML - Odkazy

Odkaz (hyperlink) se vytváří pomocí značky a, která zároveň slouží pro vytvoření záložky.

Klasický odkaz

Odkaz vypadá následovně:

<a href="http://www.seznam.cz/">odkaz na Seznam.cz</a>

Text odkazu (text, na který bude návštěvník klikat) se nachází uvnitř značek a. Uvnitř značek a se rovněž může nacházet například obrázek, pokud má být klikací.

Cíl odkazu (adresa) se zapisuje pomocí atributu href. URL může být absolutní adresa, např. "http://www.seznam.cz", nebo relativní, vedoucí do stejného adresáře, např. "seznamy.html", vedoucí do podřazeného adresáře, např. "html/seznamy.html", nebo vedoucí do nadřazeného adresáře "../index.html" nebo ještě výš "../../index.html".

Záložka

Záložka je typ odkazu, který vede do specifikované části stránky (použivá se v dlouhých stránkách). Na místo kam má odkaz směřovat (obvykle k nadpisu) je třeba umístit následující:

<a name="n31"></a><h2>nadpis 31<h2>

Odkaz je nyní prázdný a atribut name vytváří název záložky. Nyní na tento nadpis můžeme směřovat odkaz, který bude vypadat (pokud bude odkaz na stejné stránce, na kterou odkazuje):

<a href="#n31">Odkaz na nadpis 31</a>

Pokud odkaz vede na jinou stránku a na její záložku, je třeba ještě specifikovat URL:

<a href="html/index.html#n31">Odkaz na nadpis 31</a>

Atribut target

Atribut target specifikuje kam se má odkaz otevřít.

HodnotaVýznam
_blank
_top
_parent
_self
nové okno
nadřazené okno
nadřazený rám
stejný rám

Pokud atribut nepoužijete, odkaz se otevře ve stejném okně. Hodnota _blank otevře nové okno. Další hodnoty se používají pouze v případě, kdy se na stránce vyskytují rámy.Doporučuji
Pro své weby používám *Webhosting C4: 20 GB prostoru, PHP, MySQL, e-maily, subdomény za 1200 Kč (zdarma 2 GB navíc každý rok). Více WebhostingC4.cz.
Potřebujete poradit?


Vyhledávání


Osobně doporučuji

Poradna

Pokud si nevíte rady, chcete kontakt na spolehlivého tvůrce webu, či vás zajímá cizí názor, ozvěte se.

Reklama