HTML - Text

Značky pro text jsou dvojí - fyzické určují formátování a logické určují význam. Veškeré značky jsou řádkové, neodsazují se od ostatního textu, nemají okraje. Doporučuje se používat značky pro logické formátování, díky kterým prohlížeč bude rozumět typu obsahu. Fyzické formátování se doporučuje vždy nahrazovat pomocí CSS vlastností a HTML ponechat jen pro popis obsahu, jeho logiky, významu (sémantiky). Z logických značek si zapamatujte především span a strong, ty užijete nejčastěji. Ostatní značky uvádím spíše pro zajímavost, pro úplnost.

Fyzické formátování

b

Tučný text (bold). Vhodné pro zvýraznění (pouze styl). Pokud chcete oznámit, že informace je důležitá používá se značka <strong>, která též vykresluje tučně.
Zápis pomocí CSS: font-weight: bold

basefont

Nastavuje pomocí atributů face, color a size základní písmo, barvu a velikost pro celý web. Zastaralá značka, lze nahradit CSS.

big

Zvětšení písma o jeden stupeň.
Zápis pomocí CSS: font-size: 12px

blink

Blikající písmo. Nefunguje v Internet Exploreru.
Zápis pomocí CSS: text-decoration: blink

font

Nastavuje písmo, barvu, velikost. Atributy face, color a size. Zastaralá značka, lze nahradi CSS.

i

Kurzíva (italic). Vhodné pro zvýraznění (pouze styl). Naznačení, že informace je důležitá se provádí značkou <em>, která se vykresluje též kurzívou.
Zápis pomocí CSS: font-variant: italics

nobr

Zakazuje zalomení řádku (i když je text delší než vymezená plocha).

s

Přeškrtnuté písmo (striked).
Zápis pomocí CSS: text-decoration: striked-through

small

Zmenšení písma o jeden stupeň.

strike

Přeškrtnuté písmo.
Zápis pomocí CSS: text-decoration: striked-through

sub

Dolní index (subscript).
Zápis pomocí CSS: vertical-align: sub

sup

Horní index (superscript).
Zápis pomocí CSS: vertical-align: super

u

Podtržení (underline). Je dobré zbytečně nepodtrhávat, návštěvník pak nechápe, co jsou odkazy a co nejsou.
Zápis pomocí CSS: text-decoration: underline

Logické formátování

abbr

Zkratka. Její vysvětlení se zapisuje do atributu title.

acronym

Zkratka, která se nečte po jednotlivých písmenech, ale jako slovo.

cite

Řádková citace, nezalamuje řádek. Obvykle se vykresluje kurzívou.

code

Úsek kódu. Obvykle se vykreslí neproporcionálním písmem.

del

Odstraněný text. Obvykle se vykreslí jako přeškrtnutý.

dfn

Definice. Obvykle se vykreslí kurzívou nebo tučnou kurzívou.

em

Zvýraznění. Obvykle se vykreslí kurzívou.

ins

Přidaný text. Obvykle se vykreslí jako podtržený.

kbd

Zápis z klávesnice. Obvykle se vykreslí neproporcionálním písmem.

samp

Výstup programu. Obvykle se vykreslí neproporcionálním písmem.

span

Ohraničuje část textu, které má být přidělen zvolený styl prostředictvím atributů style, id, nebo class. Sám o sobě nijak neformátuje text.

strong

Zvýraznění. Obvykle se vykreslí tučným písmem

q

Citace. Atribut cite obsahuje zdroj citace. Některé prohlížeče přidávají uvozovky.

var

Proměnná. Obvykle se vykreslí kurzívou.

Doporučuji
Pro své weby používám *Webhosting C4: 20 GB prostoru, PHP, MySQL, e-maily, subdomény za 1200 Kč (zdarma 2 GB navíc každý rok). Více WebhostingC4.cz.
Potřebujete poradit?


Vyhledávání


Osobně doporučuji

Poradna

Pokud si nevíte rady, chcete kontakt na spolehlivého tvůrce webu, či vás zajímá cizí názor, ozvěte se.

Reklama