JavaScript - Datum a čas

JavaScriptem je možné vytvořit hodiny, kalendář, načasovat procedury a mnoho dalšího. Díky této možnosti můžete svůj web přizpůsobit času. Ráno může být například světlejší než večer

Datum

Datum se vkládá metodou new Date();, která zároveň vloží i čas.

d = new Date();
document.write(d);

Tento skript vypíše: . Vrací čas, datum, den, časové pásmo a název měsíce. Ale vzhled takového zápisu je dost nepřehledný. Proto existují metody, které tento formát naformátují:

datum = new Date();
with(datum){
d = getDate();
m = getMonth();
if (document.all)
r = getYear()
else r = getYear() + 1900
}
document.write(d+"."+m+"."+r);

Vrací:

Konstrukce with(datum) určuje, že činnost provádíme s proměnnou datum. Pokud platí (document.all), znamená to, že jde o prohlížeč Internet Explorer, který zobrazuje datum chybně. Do roku 2000, se metoda getYear() chová správně a vrací počet roků od roku 1900, stejně jako všechny jiné prohlížeče, ale po roce 2000 vrací počet let od roku 0 (to je letopočet), ale ostatní prohlížeče i nadále počítají roky od roku 1900. Proto je nutné v Internet Exploreru přičítat 1900. Metody zpracovávající datum:

MetodaVrátí
getDate()číslo dne 1-31
getMonth()číslo měsíce 0-11 (0..leden)
getYear()čtyřmístní rok (v pžípadě MSIE) v jiném případě vrací počet riků od roku 1900

Čas

Stejně, tak jako funkce pro datum, má i čas své metody:

MetodyVrátí
getHours()číslo hodiny 0-23
getMinutes()číslo minuty 0-59
getSeconds()číslo sekundy 0-59

Ukázka, která zapíše:

datum = new Date()
with (datum){
h = getHours();
m = getMinutes();
s = getSeconds();
}
document.write(h+":"+m+":"+s);

Další: Jak zapsat názvy dnů a měsícůDoporučuji
Pro své weby používám *Webhosting C4: 20 GB prostoru, PHP, MySQL, e-maily, subdomény za 1200 Kč (zdarma 2 GB navíc každý rok). Více WebhostingC4.cz.
Potřebujete poradit?


Vyhledávání


Osobně doporučuji

Poradna

Pokud si nevíte rady, chcete kontakt na spolehlivého tvůrce webu, či vás zajímá cizí názor, ozvěte se.

Reklama