JavaScript - Řetězce

Řetězec = text (případně jeho kus).

Metoda substring()

Tato metoda řetězec ořízne. Syntaxe: testovaný_řetězec.substring(od,do). Zde je malý příklad užití této metody:

"simon".substring(0)

První znak řetězce má číslo 0, druhý 1 atd. Jako parametr jsme zapsali 0. Není zadáno číslo znaku do kterého se má řetězec vrátit, proto se vrátí se celý řetězec od znaku 0.

"simon".substring(1,4)

Nyní bude vrácen řetězec bez 1. znaku do 4. znaku ("imo").

Metoda split()

Vytvoří pole prvků z řetězce, který rozdělí na několik částí pomocí rozdělovače:

retezec = "a.b.c.d.e.f.g.h.i.j";
pole = retezec.split(".");
document.write(pole.toString());

Řetězec je rozdělen na prvky (podle tečky), metoda toString() vrátí obsah celého pole, všechny prvky oddělené čárkou.

Vlastnost length

Vlastnost length vrací délku řetězce. Syntaxe: textový_řetězec.length.

"simon".length

Vrátí: 5. Na je třeba si dát pozor při vytváření skriptu, řetězec má 5 znaků, ale poslední má číslo 4.

Pole s omezeným počtem znaků

Malá ukázka použití metod a vlastností pro práci s řetězci. Do pole je možné vkládat pouze omezený počet znaků (maximální počet znaků můžeme omezit i pomocí HTML atributu maxlength):

<form name="form">
text: <input name="text" onKeyPress="over();">
zbývá znaků: <input type="text" name="cislo" size="2" value="16">
zapsáno znaků: <input type="text" name="cislo2" size="2" value="0">
</form>
<script>
function over(){
 c=document.form.text.value.length;
 f=document.form.text.value;
 if(c<=15){
  document.form.cislo.value=16-(c+1);
  document.form.cislo2.value=c+1;
 }
 if(c==16){
  window.alert("Maximální délka je 16 znaků!");
 }
 if(c>16){
  document.form.text.value=f.substring(0,15);
 }
}
</script>
Jak to tedy vypadá:
text: zbývá znaků: zapsáno znaků:

Po stisku jakéhokoli tlačítka (událost onkeypress) se vyvolá funkce over(). Proměnná c je počet zapsaných znaků. Proměnná f je obsah textové oblasti.

Další: Regularní výrazy - Práce s textem, regulární výrazy, ověřování formyDoporučuji
Pro své weby používám *Webhosting C4: 20 GB prostoru, PHP, MySQL, e-maily, subdomény za 1200 Kč (zdarma 2 GB navíc každý rok). Více WebhostingC4.cz.
Potřebujete poradit?


Vyhledávání


Osobně doporučuji

Poradna

Pokud si nevíte rady, chcete kontakt na spolehlivého tvůrce webu, či vás zajímá cizí názor, ozvěte se.

Reklama