JavaScript - Proměnné

Deklarace proměnné

Důležitou věcí, která umožní vnést na vaše stránky hodně dynamiku, jsou právě proměnné. Deklarace proměnné je velmi jednoduchá. Každá proměnná má název a hodnotu. Ukázka:

var prom = 23;
var sude_cislo = 4;
var mesto = "Paříž";
var adresa = "Dobrého 15";
var nadpis1 = "<h1>nadpis</h1>";
var t = "<strong>";
var tend = "</ strong>"

Deklarace proměnné vypadá takto: var proměnná = hodnota. V příkladu jsme deklarovali proměnné sude_cislo, mesto, adresa, nadpis1, t a tend. Pokud uvádíme jako hodnotu pouze číslo, nepoužíváme uvozovky. Ale má-li být číslo interpretováno jako text, uvozovky použijte.

Zápis proměnné

Chceme-li zapsat proměnou postupujeme takto:

var mesto = "Paříž";
document.write(mesto);  //zapíše 'Paříž'

Název proměnné nesmí být uvnitř uvozovek, jinak by prohlížeč nepoznal, že jde o proměnnou. Komplikovanější výpis proměnné:

document.write("hlavní město Francie je: "+mesto);

Proměnná je oddělena od normálního textu '+' a není v uvozovkách, opět aby se poznalo, že jde o proměnnou. Poslední ukázka:

document.write("hlavní město je:"+mesto+"<br>"+
+"bydlím v ulici "+adresa+sude_cislo+"<br>";
toto je nadpis h1:"+nadpis1+t+"tučný text"+tend);

Práce s proměnnými

Podíváme se na práci s číselnými proměnnými. K tomu nám poslouží matematická znaménka (+, -, /, *).

var mesic_plat = 45000;		//měsíční plat
var rok = 12;		//rok má 12 měsíců
var rok_plat = mesic_plat*rok; 	//plat za rok
var rok_den = 365;		//rok má 365 dní
var plat_den = rok_plat/rok_den; 	//plat za den
document.write("Váš měsíční plat činí "+mesic_plat+
+"Kč<br>Váš roční plat činí "+rok_plat+
+"Kč<br>Za den dostanete"+plat_den+"Kč");

Jednoduchý skript, ve kterém počítáme se zavedenými proměnnými.

Aritmetické operátory

Kromě znamének +, -, / * JavaScript nabízí další pro zjednodušenou práci:

OperátorPopis
a++přičte 1
a--odečte 1
a+=ypřičte y
a-=yodečte y
a*=yvynásobí y
a/=yvydělí y

Další: JavaScript - pole proměnnýchDoporučuji
Pro své weby používám *Webhosting C4: 20 GB prostoru, PHP, MySQL, e-maily, subdomény za 1200 Kč (zdarma 2 GB navíc každý rok). Více WebhostingC4.cz.
Potřebujete poradit?


Vyhledávání


Osobně doporučuji

Poradna

Pokud si nevíte rady, chcete kontakt na spolehlivého tvůrce webu, či vás zajímá cizí názor, ozvěte se.

Reklama