JavaScript - String

Objekt, který pracuje s řetězci (s textem).

Metoda: Popis Příklad:
anchor(jméno) obklopí řetězec záložkou < a name="jméno"> "zacatek".anchor(start)
fontsize(velikost) nastaví velikost řetězce "velikost".fontsize(12)
fontcolor(barva) nastaví řetězci barvu "červená".fontcolor(red)
concat(řetězec, řetězec2..) spojí řetězce pomocí + document.write(concat("auto","mobil"))
big() obklopí řetězec tagy <big> "veliký".big()
bold() obklopí řetězec tagy <b> "tučné".bold()
charAt(cislo) vrátí znak na dané pozici document.write(auto.charAt(2))
fromCharCode(x, y, z..) vytvoří řetězec z Unicode
sub() dolní index "dindex".sub()
sup horní index "hindex".sup()
substring(x, y) vrátí část řetězce od x pozice do y pozice, je též možné zapsat jen x pozici document.write(automobil.substring(3))
toLowercCase() převede řetězec na malá písmena "MaLý".toLowerCase
toUpperCase() převede řetězec na velká písmena "velký".toUpperCase()
toString převede číslo na řetězec "3"+"4"="34" proběhlo spojení
substr
italics() Obklopí řetězec tagy <i> "kurzíva".italics()
indexOf(část řetězce) vrátí pozici výskytu dané části v řetězci document.write(automobil.indexOf(mobil))
split(spojovač) spojí prvky pole spojovačen(,.-;a)
charCodeAt(cislo) vrátí Unicode znaku na dané pozici, 1.znak=0
fixed() obklopí řetězec tagy <tt>
lastIndexOf(podřetězec) vrací poslední pozici výskytu podřetězce
link(URL) obklopí řetězec tagy <a href="URL"> "domů".link(main.php3)
slice()
strike() Obklopí řetězec tagy <strike> "škrtnuto".strike()
Vlastnost: Popis Příklad:
length délka dného řetězce "ahoj".lenght


Doporučuji
Pro své weby používám *Webhosting C4: 20 GB prostoru, PHP, MySQL, e-maily, subdomény za 1200 Kč (zdarma 2 GB navíc každý rok). Více WebhostingC4.cz.
Potřebujete poradit?


Vyhledávání


Osobně doporučuji

Poradna

Pokud si nevíte rady, chcete kontakt na spolehlivého tvůrce webu, či vás zajímá cizí názor, ozvěte se.

Reklama