JavaScript - Reference

Pro zájemce, seznam snad většiny metod, vlastností a událostí JavaScriptu, bez komentáře. Můžete vyzkoušet, co JavaScript dokáže:

 Window
  History
.history.length
.history.back() - Obdoba tlačítka zpět v prohléžeči
.history.forward() - Obdoba tlačítka vpřed ve vyhledávači
.history.go
  Location
.location.hash
.location.host
.location.hostname
.location.href
.location.pathname
.location.port
.location.protocol
.location.search
.location.reload()
.location.replace("")
  Document
   >Form
document.form.action
document.form.elements[]
document.form.encoding
document.form.length
document.form.method
document.form.reset()
document.form.submit()
document.form.target
   >Image
border
complete
height
hspace
lowsrc
name
prototype
src
vspace
width
   >Link
document.link.hash
document.link.host
document.link.hostname
document.link.href
document.link.pathname
document.link.port
document.link.protocol
document.link.search
document.link.target
document.alinkcolor
document.anchors[]
document.bgColor
document.cookie
document.embeds
document.fgColor
document.forms[]
document.lastmodified
document.linkcolor
document.links[]
document.location
document.referrer
document.title
document.vlinkColor
document.clear()
document.close()
document.open()
document.write("")
document.writeln("")
  >Frame
frame.frames
frame.length
frame.parent
frame.self
frame.window
frame.blur()
frame.clearTimeout()
frame.focus()
frame.setTimeout()
window.defaultStatus
window.frames[]
window.length
window.name
window.opener
window.parent
window.self
window.status
window.top
window.alert("")
window.blur()
window.clearTimeout()
window.close()
window.confirm("")
window.focus()
window.open("","")
window.focus
window.open("",""
window.prompt("","")
window.scroll()
window.setTimeout()
 Navigator
.navigator.appCodeName
.navigator.appName
.navigator.appVersion
.navigator.javaEnabled()
.navigator.mimeTypes
.navigator.plugins
.navigator.userAgent
.Plugins
.description
.filename
.length
.name
 Date & Time
getDate()
getDay()
getHours()
getMinutes()
getMonth()
getSeconds()
getTime()
getTimezoneOffset()
getYear()
parse("")
setDate()
setHours()
setMinutes()
setMonth()
setSeconds()
setTime()
setYear()
toGMTString()
toLocaleString()
UTC()
 Math
Math.E
Math.LN2
Math.LN10
Math.LOG2E
Math.LOG10E
Path.PI
Math.SQRT1_2
Math.SQRT2
Math.abs()
Math.acos()
Math.atan()
Math.ceil()
Math.cos()
Math.exp()
Math.floor()
Math.log()
Math.max()
Math.min()
Math.pow()
Math.random()
Math.round()
Math.sin()
Math.sqrt()
Math.tan()
 String
length
prototype
anchor("")
big()
blink()
bold()
charAt()
fixed()
fontcolor("")
fontsize()
indexOf()
italics()
lastIndexOf()
link("")
small()
split()
strike()
sub()
substring()
sip()
toLowerCase()
toUpperCase()
 Příkazy
abstract
boolean
byte
case
catch
char
class
const
default
do
double
extends
false
final
finally
float
function
goto
implements
import
instanceof
int
interface
long
native
null
package
private
protected
public
return
short
static
suprt
switch
synchronized
throw
throws
transient
true
try
var
void
Události
	Form
onAfterUpdate=""
onBeforeUpdate=""
onClick=""
onDataAvailable=""
onDataSetChanged=""
onDataSetComplete=""
onDblClick=""
onDragStart=""
onErrorUpdate=""
onFilterChange=""
onHelp=""
onKeyDown=""
onKeyPress=""
onKeyUp=""
onMouseDown=""
onMouseMove=""
onMouseOut-""
onMouseOver=""
onMouseUp=""
onReset=""
onRowEnter=""
onRowExit=""
onSelectStart=""
onSubmit=""
	Image
onAbort=""
onAfterUpdate=""
onBeforeUpdate=""
onBlur=""
onClick=""
onDataAvailable=""
onDataSetChanged=""
onDataSetComplete=""
onDblClick=""
onDragStart=""
onErrorUpdate=""
onFilterChange=""
onFocus=""
onHelp=""
onKeyDown=""
onKeyPress=""
onKeyUp=""
onLoad=""
onMouseDown=""
onMouseMove=""
onMouseOut=""
onMouseOver=""
onMouseUp=""
onReadyStateChange=""
onResize=""
onRowEnter=""
onRowExit=""
onSelectStart=""
	Link
onAfterUpdate=""
onBeforeUpdate=""
onClick=""
onDataAvailable=""
onDataSetChanged=""
onDataSetComplete=""
onDblClick=""
onDragStart=""
onError=""
onErrorUpdate=""
onFilterChange=""
onHelp=""
onKeyDown=""
onKeyPress=""
onKeyUp=""
onLoad=""
onMouseDown=""
onMouseMove=""
onMouseOut=""
onMouseOver=""
onMouseUp=""
onReadyStateChange=""
onRowEnter=""
onRowExit=""
onSelectStart=""
onAfterUpdate=""
onBeforeUpdate=""
onClick=""
onDblClick=""
onDragStart=""
onHelp=""
onKeyDown=""
onKeyPress=""
onKeyUp=""
onMouseDown=""
onMouseMove=""
onMouseOut=""
onMouseOver=""
onMouseUp=""
onReadyStateChange=""
onRowEnter=""
onRowExit=""
onSelectStart=""
	Frame
onAfterUpdate=""
onBeforeUpdate=""
onBlur=""
onClick=""
onDataAvailable=""
onDataSetChanged=""
onDataSetComplete=""
onDblClick=""
onDragStart=""
onErrorUpdate=""
onFilterChange=""
onFocus=""
onKeyDown=""
onKeyPress=""
onKeyUp=""
onLoad=""
onMouseDown=""
onMouseMove=""
onMouseOut=""
onMouseOver=""
onMouseUp=""
onResize=""
onRowEnter=""
onRowExit=""
onSelectStart=""
onBeforeUnload=""
onBlue=""
onError=""
onFocus=""
onHelp=""
onLoad=""
onResize=""
onScroll=""
onUnLoad=""


Doporučuji
Pro své weby používám *Webhosting C4: 20 GB prostoru, PHP, MySQL, e-maily, subdomény za 1200 Kč (zdarma 2 GB navíc každý rok). Více WebhostingC4.cz.
Potřebujete poradit?


Vyhledávání


Osobně doporučuji

Poradna

Pokud si nevíte rady, chcete kontakt na spolehlivého tvůrce webu, či vás zajímá cizí názor, ozvěte se.

Reklama