JavaScript - Window

Objekt window obsahuje vlastnosti a metody pro práci s oknem prohlížeče.

Vlastnost: Popis Podpora: Příklad:
closed určuje zda bylo dané okno zavřeno IE 4.0 NN 3.0
defaultStatus implicitně nastavený stavový řádek IE 3.0 NN 2.0 stavový řádek
length počet rámců v daném okně IE 3.0 document.write(window.length)
name název okna IE 3.0 NN 2.0 document.write(window.name)
offscreenBuffering souvisí nějak s aktualizací okna IE 4.0 NN 4.0 document.write(window.offscreenBuffering)
opener okno ze kterého bylo otevřeno aktuální IE 3.0 NN 3.0
parent okno na kterém jsou definovány rámy IE 3.0 NN 2.0
self aktuální okno IE 3.0 NN 2.0
status nastavuje text atavového řádku IE 3.0 NN 2.0 stavový řádek
top nejvrchnější okno prohlížeče (to které překrývá ostatní) IE 3.0 NN 2.0

Metoda: Popis Podpora: Příklad:
alert(text) vyvolá výstražné okno IE 3.0, NN 2.0 window.alert("ahoj")
confirm(text) vrátí true nebo false pokud jste potvrdili výzvu IE 3.0, NN 2.0 window.confirm("text")
prompt(text,impl.text) vyvolá okno pro předávání hodnot IE 3.0, NN 2.0 window.confirm("zapiš","proměnná")
setTimeout("funkce",čas) po čase vyvolá funkci IE 3.0, NN 2.0 window.setTimeout("f();",1000)
blur() zneaktivné okno - přesune ho do pozadí IE 4.0 NN 3.0
clearInterval(id) přeruší pravidelné opakování IE 3.0 NN 2.0
clearTimeout(id) pruší načasování IE 3.0 NN 2.0
close() zavře okno prohlížeče IE 3.0 NN 2.0 <a href="javascript:window.close()"> konec </a>
focus() nastaví okno do popředí IE 4.0 NN 3.0
moveBy(x, y) posune okno o x doprava(doleva) a o y nahoru(dolů) IE 4.0 NN 4.0 <a href="javascript:window.moveBy(100, 100)"> posun </a>
moveTo(x, y) přesun na souřadnice x, y IE 4.0 NN 4.0 <a href="javascript:window.moveTo(100, 100)"> posun </a>
open(url, název, parametry) otevře nové okno IE 3.0 NN 2.0 okna
print() vytiskne okno IE 5.5 NN 3.0 <a href="javascript:window.print()"> tisknout </a>
resizeBy(x, y) změní velikost okno o x,y px IE 4.0 NN 4.0 window.resizeBy(10, 10)
resizeTo() určí velikosti daného okna IE 4.0 NN 4.0 window.resizeTo(800, 600)
scrollBy(x, y) Roluje dokumentem o x, y px IE 4.0 NN 4.0
scrollTo(x, y) Sroluje dokument na souřednice x, y Manipulace s okny
setInterval(script, čas) Pravidelně provádí skript IE 4.0 NN 4.0 window.setInterval(location.reload(), 5000)


Doporučuji
Pro své weby používám *Webhosting C4: 20 GB prostoru, PHP, MySQL, e-maily, subdomény za 1200 Kč (zdarma 2 GB navíc každý rok). Více WebhostingC4.cz.
Potřebujete poradit?


Vyhledávání


Osobně doporučuji

Poradna

Pokud si nevíte rady, chcete kontakt na spolehlivého tvůrce webu, či vás zajímá cizí názor, ozvěte se.

Reklama