Formuláře

To je systém políček a tlačítek, který odesílá data jiným stránkám, nebo skriptům.

Tag <form>

Formulářové prvky musí být uzavřeny v tagu <form>

Atributy tagu <form>
Atribut Hodnoty Popis
name textový řetězec jméno formuláře - nezbytné pro adresaci JavaScriptem
method GET, POST Určuje jak mají být předána data. GET - pomocí URL. POST - je vhodné pro delší texty
action URL kam mají být data odeslána
enctype text/plain | multipart/form-data | application/x-www-form-urlencoded zakódování obsahu

Textová pole

 • Víceřádkové pole lze vytvořit pomocí tagu <textarea>, který je párový a v něm uzavřený text bude v poli zobrazen.
Atributy tagu <textarea>
Atribut Hodnoty Popis
name textový řetězec jméno formuláře - nezbytné pro adresaci JavaScriptem
cols číslo počet sloupců
rows číslo počet řádků
tabindex číslo mezi prvky se lze pohybovat pomocí tlačítka TAB, popředí je závislé na popředí v kódu, pomocí tabindex ho můžete změnit (nejnižší číslo nejdříve)
acesskey tlačítko po stisknutí ALT + tlačítko bude prvek aktivován
readonly hodnota není obsah je možné jen číst (mazat, přepisovat ne)
disabled není hodnota do pole není možné zapisovat (je zašedlé)
 • Jednořádkové textové pole se dělá pomocí tagu <input type="text" />
Atributy tagu <input>
Atribut Hodnoty Popis
name textový řetězec jméno formuláře - nezbytné pro adresaci JavaScriptem
maxlenght číslo určuje maximální počet znaků, které lze zapsat
size číslo šířka(ve znacích)
value text text, který bude v poli vypsán
tabindex číslo mezi prvky se lze pohybovat pomocí tlačítka TAB, pořadí je závislé na pořadí v kódu, pomocí tabindex ho můžete změnit (nejnižší číslo nejdříve)
acesskey tlačítko po stisknutí ALT + tlačítko bude prvek aktivován
readonly readonly obsah je možné jen číst (mazat, přepisovat ne)
disabled disabled do pole není možné zapisovat (je zašedlé)
src URL Obrázek na pozadí

Atribut type tagu <input>

 • type="text"
  Textové pole
 • type="button"
  Tlačítko, atribut value je popiskem tlačítka
 • type="password"
  Pro hesla, místo textu budou vidět hvězdičky
 • type="submit"
  Tlačítko k odeslání formuláře(na URL u atributu action u tagu <form>)
 • type="reset"
  Vymaže obsah formuláře
 • type="file"
  Tlačítko pro hledání souborů, popisek asi jde změnit, ale nevím jak(pomocí value to nejde) a jak změnit barvu také nevím
 • type="image"
  Místo popisku bude na tlačítku obrázek, atribut src určuje URL obrázku
 • type="radio"
  Přepínač, vždy musí být uveden atribut name několikrát stejný
 • type="checkbox"
  Zaškrtávací políčko, atribut checked(bez hodnoty) určuje zda bude políčko implicitně zaškrtnuté
 • type="hidden"
  Slouží k přenosu proměnných pro skripty (PHP, ASP). Toto políčko není vidět. Atribut name určuje název proměnné atribut value její hodnotu

Tlačítka

Pomocí tagu <button> lze text tlačítka vytvořit za použití XHTML prvků. . Atribut type má hodnoty submit | reset

Nabídka

se tvoří takhle:
<select>
	<option>1.</option>
	<optgroup label="popisek">
	<option>2.</option>
	<option>3.</option>
</select>

Pokud použije atribut multiple (bez hodnoty) bude nabídka celí zobrazená. Atribut selected u tagu <option> značí, že má být položka předem vybrána. Tag <optiogroup> je normální text, který se zobrazí v nabídce

Další: Formátování formulářů
Zajímavost: Formuláře a JavaScriptDoporučuji
Pro své weby používám *Webhosting C4: 20 GB prostoru, PHP, MySQL, e-maily, subdomény za 1200 Kč (zdarma 2 GB navíc každý rok). Více WebhostingC4.cz.
Potřebujete poradit?


Vyhledávání


Osobně doporučuji

Poradna

Pokud si nevíte rady, chcete kontakt na spolehlivého tvůrce webu, či vás zajímá cizí názor, ozvěte se.

Reklama