Jak na XML za 4 minuty!

XML umožňuje používat jakékoli značky, které budou lépe popisovat obsah než značky HTML -> Více Sémantiky. Dokument XML se skládá z několika částí:

  • Dokument XML a jeho značky
  • DTD - definice typu dokumentu, která popisuje, jaké značky může dokument obsahovat
  • Dokument CSS - styly pro jednotlivé značky

Dokument XML, přípona *.xml

Struktura dokumentu XML je následující:

<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-2"?>
<!DOCTYPE korenovy_element SYSTEM "clanek.dtd">
<?xml-stylesheet href="styl_css.css" type="text/css" ?>
<korenovy_element>
Obsah dokumentu XML
<![CDATA[<html><body>...]]>
</korenovy_element>
  • <?xml version="1.0" encoding="iso-8859-2"?> - deklarace typu dokumentu
  • <!DOCTYPE korenovy_element SYSTEM "clanek.dtd"> - definice typu dokumentu
  • <?xml-stylesheet href="styl_css.css" type="text/css" ?> - import stylu CSS
  • <![CDATA[<html><body>...]]> - sekce CDATA obsahuje zvláštní znaky (také skripty - DOM)

Definice typu dokumentu DTD

V DTD definujeme vztahy mezi elementy, tento elment může obsahovat tamten a 2 tyhle ... Rovněž v ní deklarujeme atributy elementů.

Elementy

<!ELEMENT clanek(autor, datum, text)>

Element clanek musí obsahovat elementy autor, datum a text.

<!ELEMENT br EMPTY>

Element br je prázdný (EMPTY)

<!ELEMENT cokoli ANY>

Element cokoli může obsahovat cokoli (ANY)

<!ELEMENT body(p, a, form, (autor | odesilatel), faktura?, odstavec+)>

Element body musí pbsahovat element p, a a form. Obsahuje jeden z prvků autor nebo odesilatel, může nebo nemusí obsahovat element faktura, obashuje jeden a více elementů odstavec.

Atributy

V DTD je též možné deklarovat možné atributy a jejich hodnoty.

<!ATTLIST odstavec align (center|left) #IMPLIED >

Deklarace atributu align, jeho hodnotou je center nebo left a je nepovinný (#IMPLIED).

<!ATTLIST img alt CDATA #REQUIRED>

Element img musí obsahovat atribut alt, jeho hodnota je libovolný text, atribut je povinný (#REQUIRED).

<!ATTLIST odstavec align (center | left) "left">

Implicitní hodnotou atributu align je left.

Entity

<!ENTITY podpis "Josef Novák">

Vytvoření entity podpis (hodnota = Josef Novák). Aplikace probíhá následovně &podpis;.

Toť zatím vše o XMLDoporučuji
Pro své weby používám *Webhosting C4: 20 GB prostoru, PHP, MySQL, e-maily, subdomény za 1200 Kč (zdarma 2 GB navíc každý rok). Více WebhostingC4.cz.
Potřebujete poradit?


Vyhledávání


Osobně doporučuji

Poradna

Pokud si nevíte rady, chcete kontakt na spolehlivého tvůrce webu, či vás zajímá cizí názor, ozvěte se.

Reklama