XML základy

XML|XML vs. HTML|Vzhled|Využití|Pravidla|Struktura|XHTML|Další technologie

XML - eXtensible Markup Language

Je další ze značkovacích jazyků. Tento jazyk lze využít i v jiných odvětvích nejen na webu. Ale ve spojení s internetem se o něm mluví jako o nástupci HTML. Co nám XML nabízí? XML nám umožní si navrnout vlastní tagy (to, každému elementu dáte svůj vlastní styl je samozřejmé), ale nyní můžete pomocí elementů popisovat jejich obsah, což značně zjednodušší práci vyhledávacím službám (Google a jemu podobní)

XML vs. HTML

Teď napíši dva skripty internetového obchodu. Nejdřív v HTML, pak v XML

Televize <b>Sloni 9823</b> - cena 10 231 Kč

v XML:

<televize>
	<firma>Sloni</firma>
	<typ>9823</typ>
	<cena mena="CZK">10231<cena>
</televize>

Teď, když budu chtít hledat, nebude to s XML mnohem jednodušší? Mohu hledat televize od jedné firmy, řadit je podle ceny.. XML dává datům význam.

Vzhled dokumentů v XML

HTML ví, že tag <b> označuje tučný text. XML ví, že element <televize> označuje televizi, ale už nemluví o tom, jak má tento element vypadat v prohlížeči. Je proto třeba použít styly CSS. Jejich použití je jednoduché, stačí deklarovat každému elementu styl, tak jak jsme to dělali v HTML.

Využití XML

Prohlížení stránek v XML bude mnohem jednodušší než současných v HTML. Web bude sám říkat, jak má být ten či onen element zobrazen, takže prohlížeči ubydou starosti, jestli má být tohle tučné nebo ne. A taky by měly zmizet propastné rozdíly mezi prohlížeči.

Převod do jiných formátů bude mnohem snazší (XML popisuje data). Takže jednu stránku v XML budete jednodušše transformovat do WML (wapové stránky), do HTML nebo do textového formátu, do PDF atd.

Význam pro databáze. Není nutné pracovat přímo s databází, ale jen jí poskytnout soubor XML a ten si ona spracuje a rozebere data do sloupců, ale jednoduchý bude i tok dat opačným směrem.

Pravidla pro dokument XML

Pár pravidel pro tvorbu XML dokumentů (stejná jako pro XHTML)

 • Každý element je párový (buď zapište <img></img> nebo <img />)
 • Elementy se nesmějí křížit. Toto je chybný zápis <b><i>kurzíva</b></i>
 • Obsah dokumentu musí být uzavřený v jednom kořenovém elementu (v HTML tag <body>)
 • Hodnoty atributů musí být v uvozovkách, ikdyž jde o číslo
 • Jména elementů mohou obsahovat písmena, čísla, tečky, podtržítka a pomlčky (element, ale nesmí začít tečkou, pomlčkou nebo podtržítkem)

Struktura dokumentu>

Takhle může vypadat dokument XML

<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-2"?>
<!DOCTYPE clanek SYSTEM "clanek.dtd">
<clanek razeni="xml">
 <autor>Josef Chlouba</autor>
  <datum>17.12.2003</datum>
  <mail>info@tvorba-webu.cz</mail>
 <obsah>
 	<nadpis>Úvod do XML</nadpis>
 	<text>XML je další ze značkovacích jazyků. Tento jazyk...</text>
 </obsah>
<clanek/>

<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-2"> - XML deklarace určuje, že jde o dokument XML a jeho kódování. <!DOCTYPE clanek SYSTEM "clanek.dtd"> - určuje Definici Typu Dokumentu - DTD ta je uložena v souboru clanek DTD a je to soubor pravidel platících pro pro element <clanek>, říká, že clanek musí nebo může mát atribut razeni a jaké elementy může obsahovat a jaké atributy mohou mít tyto elementy a jaké může mít atribut hodnoty. Není nutné DTD uvádět. DTD kontroluje, jestli autor nenapsal něco, co tam vůbec nepatří, nebo jestli nenapsal jednu věc dvakrát, a jestli na něco nezapomněl. K takovéto kontrole je nutný parser.

XHTML

Další formou je XHTML, je velmi podobné HTML. Používá DTD od W3C. Tagy XHTML jsou totožné s HTML a vysvětlují pouze obsah. Nicméně tento formát je standartnější než HTML.

Další technologie

XML je dopňují další technologi CSS - styl, XSL - styl, XSLT - transformační část XSL, X-link a X-pointer pro odkazy, SVG pro vektorovou grafiku

XML|XML vs. HTML|Vzhled|Využití|Pravidla|Struktura|XHTML|Další technologieDoporučuji
Pro své weby používám *Webhosting C4: 20 GB prostoru, PHP, MySQL, e-maily, subdomény za 1200 Kč (zdarma 2 GB navíc každý rok). Více WebhostingC4.cz.
Potřebujete poradit?


Vyhledávání


Osobně doporučuji

Poradna

Pokud si nevíte rady, chcete kontakt na spolehlivého tvůrce webu, či vás zajímá cizí názor, ozvěte se.

Reklama