Textové elementy

Základy typografie

  • Za tečkou se píše mezera
  • Za čárkou se píše mezera
  • HTML řádky zalamuje na velikost obrazovky
  • Pokud uzavřete text do značek <nobr> a </nobr> NEbude, text NEbude zalomen
  • Pro zalomení řádku se používá značka <br /> ne klávesa [enter]
  • Pro zapsání dvou a více mezer se používá entita &nbsp; NE [mezerník]
  • Ve zkratkách typu s. r. o. se používají pevné mezery &nbsp;, aby zkratka nebyla náhodou rozdělena do dvou řádků
  • Rovněž pokud zkratka obsahuje pomlčku
  • Pokud budete dodržovat výše zmíněná pravidla, máte polovinu úspěchu v kapse

Základní textové elementy

Všechny elementy o kterých se zmíním musí být uzavřeny v elementu body.

Elementy jsou buď řádkové nebo blokové. Řádkové (inline) elementy mohou obsahovat text a jiné řádkové elementy. Řádkový element nemůže obsahovat blokový. Blokové (block) elementy mohou obsahovat řádkové elementy. Některé z nich mohou obsahovat i další blokové elementy. Mezi tyto elementy patří například odstavce nebo nadpisy.

Zvýraznění

Zvýraznění může být buď silné - element strong, který bude vykreslen tučně. Obyčejné zvýraznění se tvoří elementem em - emphasis, které bude vykresleno kurzívou.

Citace

Element cite obsahuje citovaný zdroj. Jméno osoby, firmy atd. Element cite bývá vykreslen kurzívou. Element q je řádkový a uzavírá samotnou citaci. Jeho atribut cite udává adresu citovaného dokumentu. Element q bývá vykreslen v uvozovkách. To však neplatí vždy, Internet Explorer tyto uvozovky opomíjí. Posledním elementem pro citace je blockquote, který je blokový a jeho obsah musí být nejprve uzavřen v kontejneru, třeba v odstavci viz. dále.

Zkratky a definice

Pro zkratky se používají řádkové elementy abbr a acronym. Element abbr pro zkratky, které se čtou po písmenech - např. DVD (dé vé dé), VHS (vé há es). Element acronym je určen pro zkratky, které čteme jako jedno slovo - např. AIDS. Oba elementy je možné doplnit o atribut title, který bude obsahovat definici zkratky. Pro definice nového výrazu je určen element dfn.

Práce s programy

Pro zápis zdrojových kódů nejrůznějších programů se používá element code, který bude vykreslen neproporciálním písmem. Proměnné bývají zapisovány elementem var. Samotný výstup programu (ukázka) bývá zapisována elementem samp. Prohlížeč jej vykresluje neproporciálním písmem. Element kbd označuje text, který má být zadán návštěvníkem.

Zobrazení všech elementů je možné libovolně měnit pomocí stylů CSS Zmíněné elementy mohou obsahovat text, nebo jiné řádkové elementy. Pouze element blockquote musí nejprve obsahovat blokový element (třeba element p) a teprve potom samotnou citaci.

Nadpisy

Nadpisy mohou obsahovat řádkové elementy (inline prvky). Vyhledávače kladou větší význam slovům, která se nacházejí v nadpisu. Nadpis by měl shrnovat obsah části stránky, která bezprostředně následuje. Pomocí nadpisů můžete dokument logicky rozdělit do několika částí. K tvorbě nadpisů je určen element h (heading), který je doplněn číslicí 1-6. Konečný zápis nadpisu může být h1, h2, h3, h4, h5 a h6. 1-6 určují úroveň nadpisu, h1 je nadpis nejvyšší úrovně, je nejdůležitější, měl by shrnovat obsah celého dokumentu a ve vizuálních prohlížečích je zobrazen velkým tučným písmem. Naopak h6 je nejméně důležitý nadpis a v prohlížeči je zobrazen malým písmem.

Odstavce

Pro zápis odstavců používáme element p, který může obsahovat inline elementy a text. Odstavce jsou vykresleny jako bloky textu, oddělené od ostatního obsahu, čímž přispívají k logickému dělení obsahu stránky.

Mezi kontejnery patří elementy span a div. Nemají žádný strukturní význam, pouze umožňují uzavřít část dokumentu a na něj následně aplikovat styly. Element span je řádkový a může tedy obsahovat text a řádkové elementy, oproti tomu element div může uzavírat, jak řádkové, tak blokové elementy.

Horní a dolní index

K zápisu horního a dolního indexu se používají elementy sup (superskript) a sub (subskript). Tyto elementy by měly být použity v situaci, kdy jsou nezbytně nutné pro pochopení smyslu výrazu, neměly by sloužit jako okrasné elementy, v tomto případě je nutné využít kaskádovací styly.

Horizontální oddělení

Element hr (horizontal rule) je prázdný a používá se pro oddělení jednotlivých částí dokumentu. Prohlížeč jej pravděpodobně vykreslí jako horizontální linku.

Změny dokumentu

Pokud dojde ke změně dokumentu o které by měl návštěvník vědět, používají se elementy del a ins. Oba elementy mohou být jak blokové, tak řádkové. Element del označuje zrušenou část dokumentu, element ins označuje nově vložený obsah. Oběma elementům je možné přiřadit atribut cite, který by měl obsahovat URL dokumentu, který vysvětluje důvod změny a atribut datetime obsahující datum změny. Důvod změny může být obsažen v atributu title. Atribut datetime obsahuje datum a čas změny ve formátu ISO.

Element pre

Element pre je zvláštní tím, že dodržuje formátování obsahu. To znamená, že správně interpretuje zakončení řádku klávesou [enter] a interpretuje libovolný počet mezer. Jde o blokový element a jeho obsahem může být text včetně řádkových elementů s výjimkou obrázků. Bývá vykreslen neproporciálním písmem.

Další: OdkazyDoporučuji
Pro své weby používám *Webhosting C4: 20 GB prostoru, PHP, MySQL, e-maily, subdomény za 1200 Kč (zdarma 2 GB navíc každý rok). Více WebhostingC4.cz.
Potřebujete poradit?


Vyhledávání


Osobně doporučuji

Poradna

Pokud si nevíte rady, chcete kontakt na spolehlivého tvůrce webu, či vás zajímá cizí názor, ozvěte se.

Reklama