Jak vyvořit RSS

Pokud máte server, na kterém se často objevují nové zprávy, je skvělé, poskytnout čtenářům RSS zdroj, aby měli o nových článcích přehled. Pokud používáte nějaký publikační systém nebo blogovací systém (např. EasyBlog), měli by tyto programy zároveň s novými příspěvky generovat i RSS zdroj. Pokud však RSS nepoužíváte, můžete si ho vyrobit sami.

Co je to RSS

RSS - Really Simple Syndication - je soubor s příponou .xml a je psán v jazyce XML. RSS soubor je určen RSS čtečkám.

Jak na RSS

Nebudu zde vysvětlovat všechny značky, které můžete v souboru RSS použít, pouze vám ukážu příkla mého vlastního RSS a vysvětlím několik důležitých částí. RSS Tvorby webu vypadá následovně:

<?xml version="1.0" encoding="windows-1250"?>	
<rdf:RDF
  xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#"
  xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
  xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
  xmlns:admin="http://webns.net/mvcb/"
  xmlns:cc="http://web.resource.org/cc/"
  xmlns="http://purl.org/rss/1.0/">
<channel rdf:about="https://www.tvorba-webu.cz/">
<title>Tvorba webu</title>
<link>https://www.tvorba-webu.cz/</link>
<description>Denně o tvorbě webu</description>
<dc:language>cs</dc:language>
<dc:date>2005-03-24T01:47:00+01:00</dc:date>

<image>
		<url>https://www.tvorba-webu.cz/images/logo.gif</url>
		<title>Tvorba webu</title>
		<link>https://www.tvorba-webu.cz</link>
		<width>254</width>
		<height>32</height>
		<description>Tvorba Webu - naučte se tvořit webové stránky</description>
</image>

<items>

<rdf:Seq>
		<rdf:li rdf:resource="https://www.tvorba-webu.cz/javascript-expression.php3" />
		<rdf:li rdf:resource="https://www.tvorba-webu.cz/javascript-php.php3" />
</rdf:Seq>

</items>
</channel>
		<item rdf:about="https://www.tvorba-webu.cz/rss.php3">
			<title>RSS - K čemu slouží</title>
			<link>https://www.tvorba-webu.cz/rss.php3</link>
			<description>Prostřednictvím RSS čtečky si můžete stahovat soubory RSS, díky kterým získáte informace o nových článcích na vašem oblíbeném webu.</description>
			<dc:creator>Josef Novák</dc:creator>
			<dc:date>2005-02-24T16:55:00+01:00</dc:date>
		</item>
		<item rdf:about="https://www.tvorba-webu.cz/javascript-expression.php3">
			<title>JavaScript Expression</title>
			<link>https://www.tvorba-webu.cz/javascript-expression.php3</link>
			<description>Spojení CSS a JavaScriptu. Pomocí proměnných v JavaScriptu lze jednodušše nastavovat vlastnosti CSS. Funguje pouze v Internet Exploreru.</description>
			<dc:creator>Josef Novák</dc:creator>
			<dc:date>2005-02-22T16:55:00+01:00</dc:date>
		</item>
</rdf:RDF>

Nejdůležitější je první část, která obsahuje obecné informace o webu:

<channel rdf:about="https://www.tvorba-webu.cz/">
<title>Tvorba webu</title>
<link>https://www.tvorba-webu.cz/</link>
<description>Denně o tvorbě webu</description>
<dc:language>cs</dc:language>
<dc:date>2005-03-24T01:47:00+01:00</dc:date>

Prvek channel musí obsahovat URL webu. Title má obdobný význam jako v dokumentu HTML, titulek webu. Prvek link obsahuje znovu URL zdroje. Dc:language obsahuje informaci o jazyku a nakonec dc:date obsahuje datum posledních změn (toto datum byste měli vždy změnit při aktualizaci webu obecný, formát RRRR-MM-DDTHH:MM:VV+01:00). Neměli byste opomenout žádný prvek, jde o zcela zásadní informace.

Další část už obsahuje informace, které se budou zobrazovat čtenáři:

<image>
		<url>https://www.tvorba-webu.cz/images/logo.gif</url>
		<title>Tvorba webu</title>
		<link>https://www.tvorba-webu.cz</link>
		<width>254</width>
		<height>32</height>
		<description>Tvorba Webu - naučte se tvořit webové stránky</description>
</image>

Tato část není povinná, slouží jen pro okrasu. Jde o obrázek (logo), který se bude zobrazovat u příspěvků. Url je absolutní adresa obrázku, title titulek, link je adresa, kam obrázek směřuje po kliknutí, width - šířka, height - výška a description - popis webu.

Další část obsahuje seznam adres nových příspěvků, zatím bez bližších popisů:

<items>
<rdf:Seq>
		<rdf:li rdf:resource="https://www.tvorba-webu.cz/javascript-expression.php3" />
		<rdf:li rdf:resource="https://www.tvorba-webu.cz/javascript-php.php3" />
</rdf:Seq>
</items>

Tato část obsahuje libovolný počet prvků rdf:li, které slouží k výpisu adres všech nových článků.

Poslední čáast obsahuje informace o nových článcích:

<item rdf:about="https://www.tvorba-webu.cz/rss.php3">
			<title>RSS - K čemu slouží</title>
			<link>https://www.tvorba-webu.cz/rss.php3</link>
			<description>Prostřednictvím RSS čtečky si můžete stahovat soubory RSS, díky kterým získáte informace o nových článcích na vašem oblíbeném webu.</description>
			<dc:creator>Josef Novák</dc:creator>
			<dc:date>2005-02-24T16:55:00+01:00</dc:date>
</item>

Poslední část obsahuje několikrát prvek item, který obsahuje informace o každém novém článku. Title - název článku, link - odkaz na článek, description - popis článku, dc:creator - autor článku a dc:date - datum vytvoření článku, opět trcohu zběsilý formát.

Pár rad

Popis jednotlivých článků by měl být krátký, aby ho čtečky načetli celý. Počet položek pro jednotlivé články by měl být tak kolem 10 a 20. Víc příspěvků asi nemá smysl. Nepřežeňte to a přidávejte opravdu jen důležité položky, aby se na Vás návštěvníci nevykašlali.

Nakonec umístěte na každou stránku textový odkaz s textem RSS, aby návštěvníci mohli zjistit URL RSS zdroje. Rovněž je vhodné doplnit do hlavičky každého dokumentu prvek meta:

<link rel="alternate" type="application/rss+xml" title="Tvorba WWW - o webdesignu, grafice a reklamě" href="https://www.tvorba-webu.cz/tvorba-webu.xml" />

Title je název webu, href je URL RSS zdroje. Díky tomuto mohou některé prohlížeče automaticky nabídnout odebírání zdroje. Umí to například Mozilla Firefox, v pravém dolním rohu se objeví značka:

firefox - RSS zdroj

Firefox ukládá RSS zdroje mezi záložky.Doporučuji
Pro své weby používám *Webhosting C4: 20 GB prostoru, PHP, MySQL, e-maily, subdomény za 1200 Kč (zdarma 2 GB navíc každý rok). Více WebhostingC4.cz.
Potřebujete poradit?


Vyhledávání


Osobně doporučuji

Poradna

Pokud si nevíte rady, chcete kontakt na spolehlivého tvůrce webu, či vás zajímá cizí názor, ozvěte se.

Reklama