PHP cykly

Cykly se používají chceme-li opakovat určitou činnost, několikráte za sebou, opakovaně provádět stejnou proceduru. Postupně ověřovat data, nebo generovat informace.

Do while

Chceme zapsat čísla od od 1 do 100. Je zbytečné zapsat 1,2,3... Poslouží nám jednoduchý skript:

$c = 1;
do {
echo($c . " ");
$c++;
}
while($c<101);

c je proměnná. Cyklus do {proces} while(podmínka) vždy vypíše hodnotu proměnné c. Zároveň k ní vždy přičte 1 c++. Nakonec jsme příkazem while(podmínka) cyklus omezili, cyklus se bude provádět, pouze když je proměnná menší než 101. V momentě kdy není menší se skript přeruší.

Stejným způsobem můžete vytvářet i jiné skripty, například pracovat s polem nebo databází. Projíždět postupně jednotlivé položky a vypisovat jejich obsah.

While

Příkaz while(podmínka) je možné použít samostatně.

$c = 1;
while($c<101){
echo($c . " ");
$c++;
}

Výsledek je stejný, pouze pokud c přiřadíte hodnotu 101, příkaz do while vypíše 101, protože podmínka je definována až po procesu (skript nezná podmínku a tak napíše 101, teprve poté kontroluje podmínky). Příkaz while 101 nezapíše, protože podmínka předchází proces. Příkaz do while jednou provede proces, když už podmínka neplatí. Na tento rozdíl je třeba si vždy dát dobrý pozor a ověřit skript, když se dostane k podmínce.

For

Posledním příkazem je příkaz for. Syntaxe: for(inicializace proměnné; podmínka; operace) {skript}.

for($c=1; $c<101; $c++){
echo($c." ");
}

Příkaz for se užívá především, když víme kolikrát chceme proces uskutečnit. Počet je konečný. U do while a while ověřujeme proměnnou, která se v procesu mění. U for zavádíme přímo proměnnou určenou k tomu, aby se určil počet procesů.

Break

Příkaz break slouží k zlomení, přerušení cyklu ještě v době, kdy platí podmínky:

$a = 0;
while ($a<10) {
if($a == 5) break;
$a++;
echo($a . "<br>");
}

Cyklus umožňuje zapsat 10 čísel. Bude-li se však $a rovnat 5, cyklus se ukončí.

Continue

Příkaz continue slouží k tomu, aby se cyklus vrátil zpět na začátek, pokud dojde k porušení některé podmínky:

$a = 0;
while ($a<10) {
if($a == 5) break;
if($a == -1) continue;
$a++;
echo($a . "<br>");
}

Pokud se nyní $a bude rovnat 5 dojde k přerušení cyklu, pokud se $a bude rovnat -1 cyklus se zopakuje.

Obecně lze říct, že cykly a větvení jsou základními strukturami, které v PHP budete používat určitě často. Tyto struktury existují i v jiných programovacích jazycích.

Další: PHP funkceDoporučuji
Pro své weby používám *Webhosting C4: 20 GB prostoru, PHP, MySQL, e-maily, subdomény za 1200 Kč (zdarma 2 GB navíc každý rok). Více WebhostingC4.cz.
Potřebujete poradit?


Vyhledávání


Osobně doporučuji

Poradna

Pokud si nevíte rady, chcete kontakt na spolehlivého tvůrce webu, či vás zajímá cizí názor, ozvěte se.

Reklama