PHP - Regulární výrazy

Regulární výrazy slouží k práci s textovými řetězci. RV umužňují kontrolovat zda je zadaný výraz platný podle nějaké formy, nabo můžete nahradit znaky, které se vám nelíbí jinými.

Text zapsaný regulárním výrazem

Takhle to vypadá:

^zacatekřetězec, který začíná "zacatek..."
konec$řetězec, který končí "..konec"
^[0-9][a-z]$odpovídá třeba "1a" "1w" "3r", řetězci který začíná číslicí a zaním písmenem a pak již končí
^[^A-Z]$jeden jakýkoliv znak kromě velkých písmen
^[^\"\']řetězec který nezačíná uvozovkami
^.+$odpovídá libovolnému počtu znaků
^.{4}$odpovídá čtyřem libovolným znakům
^w{1, 3}$odpovídá "w", "ww" a "www"
^[0-9]*$odpovídá ^[0-9]{0,}$ číslice nulakrát a víckrát

Kontrola e-mailové adresy

Jestliže vám návštěvníci vašich stránek vyplňují do formulářů svojí e-mailovou adresu, můžete kontrolovat její tvar - čímž je pěkně naštvete. Obecně má e-mailová adresa takovýto tvar jmeno@jmeno.2-3 znaky (com, uk, sk, cz..)

$email="ja@nekde.tam";
if (ereg("^.+@.+\\..+$", $mail));
echo ("vaše e-mailová adresa není platná")

Pomocí funkce ereg(výraz, řetězec) zjišťujeme zda řetězec odpovídá výrazu. Vysvětlení ^.+@.+\\..+$ - na začátku libovolný text pokračující zavináčem za nímž následuje další libovolné slovo zakončené tečkou a pokračující posledním slovem.

Další: PHP - datum a čas
Úvod: Úvod do PHPDoporučuji
Pro své weby používám *Webhosting C4: 20 GB prostoru, PHP, MySQL, e-maily, subdomény za 1200 Kč (zdarma 2 GB navíc každý rok). Více WebhostingC4.cz.
Potřebujete poradit?


Vyhledávání


Osobně doporučuji

Poradna

Pokud si nevíte rady, chcete kontakt na spolehlivého tvůrce webu, či vás zajímá cizí názor, ozvěte se.

Reklama