PHP - Základy a text

Značky ohraničující PHP skript

Tak jako každý jiný skript i PHP má své značky, které vymezují jeho obsah. Existuje více možností:

  1. <? ... obsah ... ?>. Zde vystupuje skript jako jedna značka <? ?>. Tato varianta nemusí vždy fungovat, proto je lépe použít následující:
  2. <?php ... obsah ... ?>. Nejčastěji používaná syntaxe, neboť je hned jasné, že jde o PHP.

Středník

Vůbec nejdůležitější částí skriptu PHP je středník to je ;. Každou funkci, řádek, deklaraci musíte oddělit středníkem. Ne jako v JavaScriptu, který na něm tolik neplpí. Dá se to přirovnat k CSS (když vlastnosti neoddělíte středníkem, prohlížeč jim neporozumí). Vždy, když je skript nefunkční, zkuste zkontrolovat, kde jste zapomněli středník.

Komentáře

Užitečné věci ve skriptu tvoří komentáře. Tj. text, který je vidět jen ve zdrojovém kódu stránky, je určen autorovi, aby se v něm vyznal:

<?php
/*
víceřádkový
komentář
*/

// jednořádkový komentář
?>

Externě umístěný skript

Chcete-li na stránku vložit již hotový skript užijete k tomu příkaz include:

<?php include("funkce.php"); ?>

Nyní jsme na stránku vložili obsah souboru funkce.php. Obsah tohoto souboru musí být ohraničen tagy značkami <?php a ?>. Může vypadat takto:

<?php .... obsah v php .... ?>

Stejným způsobem je možné do stránek vkládat HTML, např. menu a mít tak celý web v šabloně, kterou lze snadno upravit, více PHP menu.

Výpis textu

Nyní jste se seznámili se základy PHP a nic vám nebrání začít opravdu programovat. Nejčastěji užíváným příkazem, je příkaz pro výpsaní textu echo(), nebo, pro úplnost, její méně užívaná obdoba print():

<?php 
echo ("toto je text " . 
      "přes dvě řádky<br />");
echo ("vypíše text <br />");
echo "i bez závorek se to vypíše<br />";
print ("to samé <br />");
echo ("<strong>též můžete používat HTML značky </strong><br />");
echo 'můžete používat jednoduché uvozovky';
?>

Víceřádkový text je nutné rozdělit a spojit tečkou. Když vypisujete text můžete použít libovolné značky jazyka (X)HTML. Výsledek předchozího skriptu v prohlížeči:

toto je text přes dvě řádky
vypíše text
i bez závorek se to vypíše
to samé
též můžete používat HTML značky
můžete používat jednoduché uvozovky

Je dobré se hned od začátku rozhodnout, jaké budete používat uvozovky - " nebo '. Lze je zaměnit a týká se to celého PHP.

Zrádné znaky

To jsou znaky, které ohrožují chod skriptu především " ' / \. Před tyto znaky je nutné vložit zpětné lomítko \ a je po problémech. Pokud chcete zobrazit špičaté závorky < a >, musíte zapsat &lt; a &gt; (obdobně jako v HTML). Pokud chcete vypsat &lt;, musíte do zdroje zapsat &amp;lt;. Takže, když chci zapsat <body bgcolor="red"> zapíši to takto:

echo ("&lt;body bgcolor=\"red\"&gt;");

Další příklady:

echo "Toto \"  je uvozovka";
echo "Toto \'  je také uvozovka";

Uvozovky lze požívat vnořeně. Proto je vhodnější používat primárně jednoduché uvozovky, kterými si usnadníte vypisování HTML. Vysvětlím příkladem:

echo '<a href="http://www.tvorba-webu.cz/">Tvorba-webu.cz>/a>'
echo "<a href='http://www.tvorba-webu.cz/'>Tvorba-webu.cz>/a>"

Další: ProměnnéDoporučuji
Pro své weby používám *Webhosting C4: 20 GB prostoru, PHP, MySQL, e-maily, subdomény za 1200 Kč (zdarma 2 GB navíc každý rok). Více WebhostingC4.cz.
Potřebujete poradit?


Vyhledávání


Osobně doporučuji

Poradna

Pokud si nevíte rady, chcete kontakt na spolehlivého tvůrce webu, či vás zajímá cizí názor, ozvěte se.

Reklama