PHP - Proměnné

Deklarace proměnné

Bez proměnných se neobejde žádný skript. Ani PHP není výjimkou. Proměnné deklarujeme pomocí znaku dolaru $ (zapíšete ho buď pomocí [PRAVÝ ALT]+[Ů] nebo [SHIFT]+[4/Č]):

$dolar = "1$";
$den="středa";
$datum =            14;

Název proměnné se uvádí hned za značku $ (bez mezery). Zde jsme tedy zavedli proměnné: dolar, den a datum. Jejich hodnoty jsou uvedené za rovnítkem. Před rovnítkem a za ním nemusí, ale může být mezera (i více). Pokud proměnnou tvoří číslo, se kterým se bude později počítat (sčítat, dělit atd.), musí být zapsáno bez uvozovek, jinak by jej server pokládal za text. Název proměnné nesmí začínat číslem (jinak může čísla obsahovat), toto je chybné $1promenna = "hodnota". Při zavádění a vyvolávání proměnných také musíte respektovat velikost písmen. Toto nefunguje:

$prom = "abc";
echo $Prom;

Výpis proměnné

Proměnnou vypisujeme pomocí příkazu echo():

$dolar="1$";
echo($dolar);
echo("$dolar");
echo("mám jen" . $dolar . "<br />");
echo("nemám ani $dolar");

Možností je spousta, ale nejlepší je první a třetí - vždy oddělit proměnnou od normálního textu, tím se vyvarujete případných komplikací. Obyčejný text se píše do uvozovek a od proměnné odděluje tečkou.

Operátory

Pomocí operátorů můžeme proměnné měnit, násobit, porovnávat atd.

aritmetické operátory
$a+$bpřičte k A B
$a-$bodečte B od A
$a/$bvydělí A proměnnou B
$a*$bvynasobí A proměnnou B
přirovnávací operátory (zkracující zápisy)
$a++$a = $a + 1
$a--$a = $a - 1
$a += $b$a = $a + $b
$a -= $b$a = $a - $b
$a *= $b$a = $a * $b
$a /= $b$a = $a / $b
porovnávací operátory
$a == $b$a má stejnou hodnotu jako $b
$a != $b$a má jinou hodnotu než $b
$a > $b$a je větší než $b
$a < $b$a je menší $b
logické operátory
$a || $bvrátí 1 pokud alespoň jedna proměnná je pravdivá
$a && $bvrátí 1 pokud jsou obě proměnné vyhodnoceny jako pravda
!$anegace (opak) $a

Při logickém porovnávání má pravda true hodnotu 1, nepravda false má hodnotu 0. Ale o tom více v dalším článku.

Další: PHP formuláře
Zajímavost: předdefinované proměnné a přenos proměnnýchDoporučuji
Pro své weby používám *Webhosting C4: 20 GB prostoru, PHP, MySQL, e-maily, subdomény za 1200 Kč (zdarma 2 GB navíc každý rok). Více WebhostingC4.cz.
Potřebujete poradit?


Vyhledávání


Osobně doporučuji

Poradna

Pokud si nevíte rady, chcete kontakt na spolehlivého tvůrce webu, či vás zajímá cizí názor, ozvěte se.

Reklama