Matematika v PHP a JavaScriptu

Na této stránce vám nabízím srovnání matematických funkcí JavaScriptu a PHP. Vždy nejprve uvádím způsob zápisu v PHP a pak v JavaScriptu,

PI

PHP: PI() - 3.14159265359
JavaScript: Math.PI() - 3.141592653589793
vrací hodnotu konstanty PI.

echo(PI())
document.write(Math.PI)

Náhodné číslo

PHP: rand(od, do) - náhodné celé číslo
JavaScript: Math.random() - náhodné číslo od O do 1

echo(rand(1,6))  // Vrátí 1,2,3,4,5 nebo 6
document.write(Math.random()) // vrátí číslo v intervalu (0,1)

X na Y

PHP pow(x, y)
JavaScript Math.pow(x, y)
vrátí x umocněné na y

echo(pow(2,4)) // vrátí 16
document.write(Math.pow(2,4)) // vrátí 16

Zaokrouhlení

PHP: round(číslo)
JavaScript: Math.round(číslo)
zaokrouhlí dané číslo

echo(round(1.49));   // 1
document.write(Math.round(1.49)) // 1

Zaokrouhlení nahoru

PHP: ceil(číslo)
JavaScript: Math.ceil(číslo)
Vždy vrátí celé číslo větší než zadané

echo(ceil(1.22))  // 2
document.write(Math.ceil(1.22))  // 2

Sin, Cos, Tan, Abs

VýrazPHPJavaScriptPříklad
absolutní hodnotaabs(číslo)Math.abs(číslo)echo(abs(-1.2)) // vrátí 1.2
cosinuscos(číslo)Math.cos(číslo)echo(cos(30)) // vrátí 1.15..
sinussin(číslo)Math.sin(číslo)echo(sin(45)) // 0.8..
tangenstan(číslo)Math.tan(číslo)echo(tan(60)) //0.32..

Druhá odmocnina

PHP: sqrt(číslo)
JavaScript: Math.sqrt(číslo)
Vrátí druhou odmocninu

echo(sqrt(4)) // vrátí 2
document.write(Math.sqrt(4)) // vrátí 2

Převod mezi soustavami

Pouze v PHP. Převody mezi desítkovou, šestnáctkovou, dvojkovou a osmičkovou soustavou.
funkce:

decOct(číslo) - převod z desítkové do osmičkové
decHex(číslo) - převod z desítkové do šestnáctkové
decBin(číslo) - převod z desítkové do dvojkové
octDec(číslo) - převod z osmočkové do desítkové
hexDec(číslo) - převod z šestnáctkové do osmičkové
binDec(číslo) - převod z dvojkové do desítkové

echo(decOct(16));  //20
echo(decHex(16));  //10
echo(decBin(20));  //10100
echo(binDec(101)); //5
echo(hexDec(16)); //22
echo(octDec(10)); //8

Dále existuje funkce pro převedení z jakékoli soustavy do jiné.

base_convert(číslo, ze soustavy, do soustavy)

// 30 z dvacítkové do desítkové
echo(base_convert(30,20,10)); // vrátí 60

Více: číselné soustavyDoporučuji
Pro své weby používám *Webhosting C4: 20 GB prostoru, PHP, MySQL, e-maily, subdomény za 1200 Kč (zdarma 2 GB navíc každý rok). Více WebhostingC4.cz.
Potřebujete poradit?


Vyhledávání


Osobně doporučuji

Poradna

Pokud si nevíte rady, chcete kontakt na spolehlivého tvůrce webu, či vás zajímá cizí názor, ozvěte se.

Reklama