Metody PHP pro práci s řetězci (string)

Seznam většiny metod PHP pro práci s řetězci (string), abecedně řazeny, s příkladem.

addslashes()

Přidá do řetězce zpětná lomítka před znaky typu(").

echo(addslashes("a\"")) // vypíše a\"

chop()

Odstraní mezery na konci řetězce

echo(chop("ahoj ")."ahoj") // vypíše 'ahojahoj'

chr(ASCII)

Zapíše řetězec podle ASCII

echo(chr(97)) // zapíše 'a'

chunk_split(řetězec, délka, oddělovač)

Rozdělí řetězec na několik částí o dané délce a oddělí je oddělovačem(implicitně mezera)
echo(chunk_split("11223344","2",".")) // vypíše '11.22.33.44.'

explode(oddělovač, řetězec)

Rozdělí řetězec na několik částí podle oddělovače a vytvoří z nich pole

$pole=explode(".","12.345.678.90");
echo($pole[0]) // vypíše '12'

crypt(řetězec, základ)

Podle dvojpísmeného základu zakóduje řetězec

echo(crypt("internet","ii")) // 'iiLE8pV8k0S7'

htmlspecialchars(řetězec)

Převede zvláštní znaky řetězce na entity HTML

echo(htmlspecialchars("<strong>tučný text</strong>"))  // vypíše '<strong>tučný text</strong> '

htmlentities(řetězec)

Stejné využití jako htmlspecialchars(), ale jinak interpretuje české znaky

echo(htmlentities("ěščřžýáíéúů")) // vypíše 'ìšèøžýáíéúù' 

join(oddělovač, pole)

Vytvoří z pole řetězec a jednotlivé prvky oddělí oddělovačem

$pole = ["1","2","3","4"];
echo(join(".",$pole)) // vypíše '1.2.3.4'

implode(pole, oddělovač)/a>

Vytvoří z pole řetězec a prvky oddělí oddělovačem

$pole = ["1","2","3","4"];
echo(implode($pole,"."))  // vypíše '1.2.3.4'

ltrim(řetězec)

Odstraní prázdné znaky na začátku řetězce

echo(trim("ahoj")) // vypíše 'ahoj'

ord(řetězec)

Zapíše řetězec v ASCII kódu

echo(ord(a))  // zapíše 97

parse_Str(řetězec)

Rozdělí řetězec dotazu na proměnné a jejich hodnoty

parse_Str("action=index" ?>");
echo($action);  // vypíše 'index'

echo(řetězec)

Vypíše řetězec

echo("řetězec") // vypíše 'řetězec'

print(řetězec)

Vypíše řetězec

echo("řetězec") // vypíše 'řetězec'

rawurlencode(řetězec)

Zakóduje text jako URL

echo(rawurlencode("ěščřžýá"))  // vypíše '%EC%9A%E8%F8%9E%FD%E1'

rawurldecode(řetězec)

Dekóduje zakodovaný text URL

echo(rawurldecode("%EC%9A%E8%F8%9E%FD%E1")) // vypíše 'ěščřžýá'

similar_text(řetězec1, řetězec2)

Spočítá, kolik písmen mají stejné části řetězců

echo(similar_text("auto","automobil"))  // '4' (auto)

str_replace(hledaná část, náhrada, řetězec)

Nahradí hledanou část náhradou

echo(str_replace("o","t","inoerneo")); // vypíše 'internet'

strip_tags(řetězec)

Odstraní z řetězce tagy HTML a PHP(to je výhodné v knize návštěv)

echo(strip_tags("<b>text</b><? skript ?>")) // vypíše 'text'

stripslashes(řetězec)

Odstraní zpětná lomítka '\'

echo(stripslashes("\\a")) // vypíše 'a' místo '\a'

strlen(řetězec)

Vypočítá délku řetězce

echo(strlen("123456")) // vypíše '6'

strrev(řetězec)

Obrátí řetězec

echo(strrev(tenretin)) // vypíše 'internet'

ucwords(řetězec)

Každé slovo bude začínat velkým písmenem

echo(ucwords("josef novak")) // zapíše 'Josef Novak'

ucfirst(řetězec)

První písmeno řetězce bude velké

echo(ucfirst("josef novak")) // vypíše 'Josef novak'

trim(řetězec)

Odstraní z řetězce prázdné znaky(mezery, tabulátory)

echo(trim( internet)) // vypíše 'internet'

substr(řetězec, začátek, počet znaků)

Vrátí vybranou část řetězce

echo(substr("0123456789",1,5)) // vypíše '12345'

strtolower(řetězec)

Všechna velká písmena převede na malá

echo(strtolower("SIMON")); // vypíše 'simon'

strtoupper(řetězec)

Všechna malá písmena převede na velké

echo(strtoupper("simon")); // vypíše 'SIMON'

Další: Odesílání e-mailů
Obecně: Řetězce v PHP - úvod
Podobné:Doporučuji
Pro své weby používám *Webhosting C4: 20 GB prostoru, PHP, MySQL, e-maily, subdomény za 1200 Kč (zdarma 2 GB navíc každý rok). Více WebhostingC4.cz.
Potřebujete poradit?


Vyhledávání


Osobně doporučuji

Poradna

Pokud si nevíte rady, chcete kontakt na spolehlivého tvůrce webu, či vás zajímá cizí názor, ozvěte se.

Reklama